Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

perfectlyimperfect
1247 2909 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viastarryeyed starryeyed
3711 ec65 500
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 12 2017

perfectlyimperfect
Reposted frombluuu bluuu
perfectlyimperfect
perfectlyimperfect
perfectlyimperfect
9126 566d 500
Mammatus clouds over "Tolstoy's House" St. Petersburg, Russia
perfectlyimperfect
perfectlyimperfect
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viaiblameyou iblameyou
perfectlyimperfect
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaathlin athlin
perfectlyimperfect
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
4335 e930 500
Reposted fromLauderdak Lauderdak

July 02 2017

perfectlyimperfect
perfectlyimperfect
8032 9b52 500
perfectlyimperfect
6027 370b 500
Reposted fromoll oll viatulele tulele
9671 2407 500
Reposted fromcaptainsplat captainsplat viaethiel ethiel
perfectlyimperfect
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
perfectlyimperfect

Ocknij się! Zacznij żyć dławiąc się szczęściem. Bądź niepokorny, przemądrzały, uparty czy niekonsekwentny, ale zawsze autentyczny. Naucz się krzyczeć, walczyć i być na przekór wszystkiemu. Nie licz na przypadkowe szczęście, nie odkładaj uśmiechu na później. Wstawaj po każdej porażce i zaczynaj na nowo. Nie odpuszczaj, bądź asertywny. Idź własną ścieżką, kolekcjonuj osobiste marzenia. Ryzykuj. Napisz bestseller, puszczaj papierkowe łódki albo zdobądź Mont Everest pod warunkiem, że zrobisz to z miłości. Nie powstrzymuj emocji, tylko się nimi delektuj. Tocz boje. To najlepszy czas, bo skąd pewność, że jutro nadejdzie?

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
perfectlyimperfect
7665 32f6
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl