Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

3045 cf97 500

flohrile:

flohrile

Reposted fromtosiaa tosiaa
perfectlyimperfect
perfectlyimperfect
2320 82c7
Reposted fromollardo ollardo viaBloodyYuki BloodyYuki
perfectlyimperfect
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viacytaty cytaty
6601 3c37 500

empress-empire:

Marchesa S/S15 RTW

perfectlyimperfect
8182 0a67
Reposted fromSzczurek Szczurek viajointskurwysyn jointskurwysyn
perfectlyimperfect
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
perfectlyimperfect
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
perfectlyimperfect
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
perfectlyimperfect
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacytaty cytaty
perfectlyimperfect
Więc jak upewnić się, czy on naprawdę kocha? Tylko po różnych drobnych i na pozór nieważnych objawach. Gdy na przykład jesteś z nim razem na spacerze i złapie was burza, a on bez wahania ściągnie z siebie marynarkę i niezgrabnie zarzuci ci ją na głowę, okazując tym samym, że jesteś mu bliższa niż własna koszula, która przecież niechybnie zmoknie - możesz być najzupełniej zadowolona.
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
perfectlyimperfect
perfectlyimperfect
4520 7d92 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafashionable fashionable
perfectlyimperfect
9676 b7af 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viastarryeyed starryeyed
perfectlyimperfect
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
perfectlyimperfect
9982 5c6c 500
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacytaty cytaty
perfectlyimperfect
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viavaka vaka
perfectlyimperfect
6377 ecd1
Reposted fromwetryagain wetryagain viavaka vaka
3824 2db3 500
Reposted fromdancingspirals dancingspirals viavaka vaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl