Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

perfectlyimperfect
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viafoodforsoul foodforsoul

July 22 2017

perfectlyimperfect
8674 beaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
perfectlyimperfect
4027 7cf2 500
Reposted fromGIFer GIFer viainsanedreamer insanedreamer
perfectlyimperfect

July 21 2017

2496 2be7 500
Reposted fromblutelf blutelf viabreatheslow123 breatheslow123
perfectlyimperfect
Reposted frombluuu bluuu
perfectlyimperfect
Reposted frombluuu bluuu
perfectlyimperfect
perfectlyimperfect
7805 8ec4 500
9428 a18a 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaskrzacik skrzacik
perfectlyimperfect
2786 1092
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaviajero viajero
perfectlyimperfect
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted fromoutoflove outoflove viaviajero viajero
perfectlyimperfect
8466 0495 500

July 15 2017

perfectlyimperfect
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viathatwasntadream thatwasntadream

July 14 2017

perfectlyimperfect
8025 345a 500
Reposted frommonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe viavaka vaka
perfectlyimperfect
0869 d712
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed
perfectlyimperfect
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova vialabellavita labellavita
perfectlyimperfect
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu vialabellavita labellavita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl