Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2017

9482 0b50 500
Reposted fromerial erial viaImaginationMika ImaginationMika
perfectlyimperfect
Reposted fromNanaya Nanaya viaunmadebeds unmadebeds
perfectlyimperfect
6932 a367
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viamadadream madadream

March 01 2017

perfectlyimperfect
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viastarryeyed starryeyed
perfectlyimperfect
1919 a3a7
Reposted fromrisky risky viastarryeyed starryeyed
perfectlyimperfect
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viastarryeyed starryeyed
perfectlyimperfect
9766 528a 500
Reposted frommslexi mslexi viamanfredxoxo manfredxoxo
perfectlyimperfect
1950 2e4b
perfectlyimperfect
Reposted frombluuu bluuu viamanfredxoxo manfredxoxo
perfectlyimperfect
3198 548c 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viamanfredxoxo manfredxoxo
perfectlyimperfect
Reposted fromhysterie hysterie viacytaty cytaty
6339 2f76
2122 1889
Reposted fromerial erial vialabellavita labellavita
perfectlyimperfect
2297 5156
Reposted fromdailylife dailylife viamadadream madadream
perfectlyimperfect
Suka
Reposted fromkopytq kopytq viamanfredxoxo manfredxoxo
perfectlyimperfect
Reposted frommuir muir viamadadream madadream
perfectlyimperfect
perfectlyimperfect
6277 240a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
perfectlyimperfect
2160 9ba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
perfectlyimperfect
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl