Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

perfectlyimperfect
Czujesz w sobie pieśń? Śpiewaj. Czujesz, że wszystko się zamyka? Pozwól, aby się zamknęło. To właśnie znaczy być naturalnym. Bycie naturalnym nie oznacza, że trzeba być zawsze otwartym- nie jesteś sklepem całodobowym. Czasem trzeba się zamknąć. Bycie prawdziwym to niesprzeciwianie się temu, co się dzieje. Nocą płatki lotosu są stulone, rankiem się otwierają- to właśnie jest naturalny proces.
— Osho, 'Równowaga ciała i umysłu'.
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat
5391 8d89 500

the-roofs-not-safe-now:

weird little comic

Reposted from10k-saints 10k-saints viakoralina koralina
perfectlyimperfect
8377 c2bf 500
Reposted fromvandalize vandalize viakoralina koralina
3714 5d7a 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakoralina koralina
perfectlyimperfect
  Kto powiedział, że noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano.
— Eric Emmanuel Schmitt
Reposted fromIriss Iriss viavaka vaka
perfectlyimperfect

Like Crazy (2011)

Reposted fromtwice twice viathatwasntadream thatwasntadream
perfectlyimperfect
4602 2a3c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatulele tulele
perfectlyimperfect
0375 19e1 500
Reposted fromoutline outline viaskrzacik skrzacik
perfectlyimperfect
0285 27e2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
9766 92b5

megaraprynce:

Paolo Sebastian presents his collection in Paris, Haute Couture Fall.

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaskrzacik skrzacik

June 14 2017

perfectlyimperfect
perfectlyimperfect
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromnaturalginger naturalginger vialubie-lato lubie-lato
perfectlyimperfect
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viastarryeyed starryeyed
perfectlyimperfect
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viastarryeyed starryeyed
perfectlyimperfect
Reposted frombluuu bluuu viaClary Clary
perfectlyimperfect
7282 37e8 500
what
Reposted fromAlekwas Alekwas viaathlin athlin
perfectlyimperfect
Przecież czas na miłość jest tylko dzisiaj. Nie mamy żadnego innego dnia.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viabrzask brzask
perfectlyimperfect
Zmiany należy wprowadzać wtedy, gdy do nich dojrzewamy, a nie akurat dlatego, że w jakimś ściśle umownym momencie zmienia się data w kalendarzu.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabrzask brzask
perfectlyimperfect
1367 21e8
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viabrzask brzask
3077 6479 500

foxeia:

Emma Delury

Reposted fromtosiaa tosiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl